Nyheter

Foreldremøte 11.oktober

Foreldremøte 11.oktober

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte på Speiderhuset, torsdag 11.oktober kl 20.00.

Konfirmantåret er nå godt i gang. Vi har gjennomført Kick-off og presentasjonsgudstjeneste. På foreldremøtet vil vi informere om høstens undervsining og gi annen relevant informasjon for det året som ligger foran oss, blant annet konfirmantleir (1.-3.febr).

Vi ønsker en god dialog med dere som foreldre og håper å se mange av dere denne kvelden. Møtet berammes til ca en time.

Vi sees!


Del denne artikkel på e-post